Mliečna náhradka PORFID 25 kg

Mliečna náhradka PORFID 25 kg

PORFID - mliečna kŕmna zmes pre prasiatka

Mliečna kŕmna zmes PORFID je vyrobenápodľa receptúry firmy Fides Agro. Tuzemské suroviny tvoria viacej než 2/3 výrobku. Cieľom pri zostavovaní receptúry bola práve snaha o využitie čo najväčšieho množstva kvalitných domacích surovín. Pri výbere komponentov boli vylúčené všetky suroviny sice cenovo dostupnějšie, ale horšie rozpustné s vyšším stupňom sedimentácie. Preto sa PORFID dobre rozpúšťa a je dobre prijímaný prasiatkami.

Porfid  je možno pridávat i priamo v chovoch do krmnej zmesi pre prasiatka, pre zlepšenie prijatého krmiva, poprípadne používat ako nápoj v riedení 1:8-9.

Mliečna náhradka PORFID 25 kg
Cena:

36,00 €