EKOSIP 50 g

EKOSIP 50 g

Ekosip je ekologický prípravok na báze oxidu kremičitého, účinný pri odstraňovaní roztočov v chovoch hydiny, holubov a exotického vtáctva. Prípravok má vysokú schopnosť viazať vodu a olej, pôsobí na hmyz fyzikálnym spôsobom. Po priľnutí ku kutikule naruší jej voskovitý povrch a dôjde k vysušeniu parazita. Nemá negatívny vplyv na zdravie zvierat, kŕmne zmesi ani na ľudí, neovplyvňuje ani kvalitu živočíšnych produktov. V suchom prostredí zostáva dlho aktívny. Na prípravok nevzniká návyk. Nevyžadujú sa ochranné lehoty na produkty zvierat.

Cieľový druh zvierat: hydina, holuby, exotické vtáctvo, kozy, ovce, králiky, psy. Môže sa použiť u zvierat, ktorých produkty sú určené na konzum pre ľudí - aj u nosníc v znáške.

Spôsob použitia:

uvolnit otvory na viečku PE nádoby
prášok nafúkať cez otvory na uzávere pod perie na pokožku vtákov v miestach najvyššieho výskytu ektoparazitov, na neoperené a nezarastená miesta
prípravok nafúkať priamo alebo rozotrieť vatovým tampónom-použiť opakovane podľa potreby.
prášok primiešať k piesku do popoliska v pomere približne 1:10
prášok nafúkať na podlahy, steny a na povrch zariadenia ustajňovacích priestorov v množstve 20-30g / m2
Odporúča sa aplikáciu zopakovať po 7-14 dňoch.

Bezpečnostné opatrenia:

Pri vdýchnutí: možný kašeľ a kýchanie, poškodeného vyviesť na čerstvý vzduch.
Pri vniknutí do očí: Pri otvorenom viečku vymyť veľkým množstvom vody, pri dlho trvajúcich ťažkostiach vyhľadať lekársku pomoc.
Pri požití: Vypláchnuť ústa a vypiť veľké množstvo vody.
Pri kontakte s pokožkou: umyť veľkým množstvom vody s mydlom.
Poznámka: - pri aplikácii je nutné používať rúšku na ústa.

Zloženie: oxid kremičitý CAS 7631-86-9, 1000 000 mg/kg, ľahký jemný biely amorfný prášok.

Skladovanie: Skladujte pri teplote do 25 °C na suchom mieste

Trvanlivosť: 24 mesiacov do dátumu výroby

Výrobca: VETSERVIS, s.r.o., Kalvária 3, 949 01 Nitra

Dodávateľ: VETSERVIS, s.r.o., Kalvária 3, 949 01 Nitra

 

EKOSIP 50 g
Cena:

7,80 €