O nás

O nás

FIDmix® je ucelená rada doplnkových minerálno-vitamínových kŕmnych zmesí pre drobnochovy a malochovy hospodárskych a úžitkových zvierat.

Pridáva sa do kŕmnej dávky pre hydinu všetkých kategórii, ošípané, kone, psy, králiky, kozy, ovce, holuby a exotické vtáky, ktorá je tvorená prevažne domácimi krmivami a neobsahuje tak všetky účinné látky v požadovanom množstve. Zloženie krmiva FIDmix® a v ňom obsiahnuté biologicky účinné látky, t. j. vitamíny, minerálne látky, lyzín, metionín, treonín, kŕmna soľ a ďalšie, umožňujú chovateľom doplniť neplnohodnotnú kŕmnu dávku na potrebnú úroveň.

Takto optimalizované krmivo zabezpečí životaschopnosť a dobrý zdravotný stav hospodárskych a úžitkových zvierat. Významne navyšuje prírastok hmotnosti, udržuje dobrý zdravotný stav, obmedzuje výskyt porúch pohybového aparátu a zlepšuje využitie prijatého krmiva. FIDmix® taktiež prispieva k správnemu priebehu gravidity a laktácie. Zvyšuje znášku, oplodnenosť a liahnivosť vajec.

Doplnkové minerálno-vitamínové zmesi FIDmix® sa používajú denne, rovnomerne zamiešané do krmiva podľa doporučeného dávkovania pre jednotlivé druhy a kategórie zvierat.

Krmivá FIDmix® sú štandardne dostupné v baleniach 1 kg a 10 kg.